Nipitau-anakapeshakan (Mon caleçon long)

Release Date
2022
Duration
2:40
Lyrics

Ei

Ei

Ei, ei, ei

Ei, ei, ei

Mukᵘ tshiam nipitau-anakapeshakan nika ui tshakumiau uapaki

Eshkᵘ eka anite pimuteiakᵘ

Uitakanu anite tshe nanukushin

Mukᵘ tshiam nipitau-anakapeshakan nika ui tshakumiau uapaki

Eshkᵘ eka anite pimuteiakᵘ

Uitakanu anite tshe nanukushin

Apu kanuenitaman … tshekuan tshetshi mashkatenimikauian

Mukᵘ tshiam nipitau-anakapeshakan nika ui tshakumiau uapaki

Eshkᵘ eka anite pimuteiakᵘ

Uitakanu anite tshe nanukushin

Apu kanuenitaman … tshekuan tshetshi mashkatenimikauian

Mukᵘ tepishkati, nipa minueniten tshetshi um…

Tshetshi natuapamin, tshetshi uauitamuin

Miam pishimᵘ ka tutak

Tapuetamini mukᵘ tshiam tshe takushinin

Mukᵘ tshiam nipitau-anakapeshakan nika ui tshakumiau uapaki

Eshkᵘ eka anite pimuteiakᵘ

Uitakanu anite tshe minu-tshishikat

Usham apu ui tutaman

Tshetshi uinenimikauian, tshetshi mashkatenimikauian

Apu ui tutaman

Tshetshi uinenimikauian, tshetshi mashkatenimikauian

Mukᵘ tshiam nipitau-anakapeshakan nika ui tshakumiau

 

Traduction Nipitau-Anakapeshakan (Mon caleçon long)

 

Hey

Hey

hey, hey, hey

hey, hey, hey

Il faut seulement que je porte mon caleçon long demain

Avant que nous marchions

On dit que c’est là qu’on va te voir

Il faut seulement que je porte mon caleçon long demain

Avant que nous marchions

On dit que c’est là qu’on va te voir

Je n’ai rien de spécial pour qu’on me remarque

Il faut seulement que je porte mon caleçon long demain

Avant que nous marchions

On dit que c’est là qu’on va te voir

Je n’ai rien de spécial pour qu’on me remarque

Mais la nuit, j’aimerais que tu te lèves

Que tu viennes me retrouver et que tu me parles

Comme ce que fait le soleil

Si tu es d’accord, tu n’as qu’à plus qu’à venir

Il faut seulement que je porte mon caleçon long demain

Avant que nous marchions

On dit qu’il va faire beau

Parce que je ne veux pas faire en sorte

Qu’on me déteste ou qu’on me remarque

Je ne veux pas faire en sorte

Qu’on me déteste ou qu’on me remarque

Il faut seulement que je porte mon caleçon long