There's a Land that is Fairer than Day

Release Date
2022
Duration
4:09
Lyrics

Tikwan nâsch â--miywâsich âschiy

Atà châ--wichikâkuwiyak

Akutâ mâkâ utâwimâw

Misiwâ âsinâwâitâk

 

Akutà pâtimâ

Misiwâ châ nânistuwiyâk

Akutà pâtimâ

Châ--nânistuwiyâkmisiwâ

 

Nikimuwâch ânch ântà âtâch

Aspismiywâyitäkwâniyich

wâsâ nâmâ chi--tikwâniyuw

Misâmâyihtimuuniyuw

 

Aku suhkâ nânâskumâtàw

Chisâmânituw chutâwinuw

Kâ-ispis chichi-sâchihitâk

Kivâkâ-isi--nââstwâtak